Kontakt våre rådgivere

Elevtjenesten er skolens ressursteam i forhold til utdanning og yrkesrådgiving, sosialpedagogisk rådgiving og spesialpedagogisk veiledning.

Hva vi kan hjelpe deg med

Kongsberg vgs. har flere ansatte som har som oppgave å bistå og hjelpe elever gjennom videregående, og ut til enten lærlingplass eller høyere utdanning. 

Og husk! Elevtjenesten har taushetsplikt.

Rådgivning innen karriere og utdanning

Sliter du med å velge fag og eller utdanningsprogram, så vil en rådgivere hjelpe til med følgende:

 • Informasjon om skolens utdanningsprogram
 • Informasjon om høyere utdanning
 • Veiledning i valg av programområde og valg av programfag
 • Veiledning i valg av videre utdanning og yrke
 • Veiledning ved problemer med motivasjon eller fagvansker
   

Sosialpedagogisk rådgiving

Har du personlige vansker som har betydning for skolegangen og overveier å avbryte skolegangen?

Da kan våre sosialpedagogiske rådgivere hjelpe deg.
Vi samarbeider med flere eksterne samarbeidspartnere får å gi deg best oppfølging:

 • Oppfølgingstjenesten
 • Helsestasjon for ungdom
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste med flere.
   

Spesialpedagogisk veiledning

Våre spesialpedagogiske veiledere er skolens kontakt mot PPOT. De bistår seksjonsledere, kontaktlærere og lærere med tilrettelegging av opplæringen for elever med fagvansker.
 

Hvor finner du oss?

Elevtjenesten har kontorer på alle av skolens undervisningsbygg. Kontortid vil variere, men vi vil være tilgjengelig på epost og telefon i skolens åpningstid kl.08:00-15:30. 
 

Kontaktinformasjon

Rådgivere

Rikke Tovsen Kristoffersen
Utdanning: Yrkesfag
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. : 48 29 48 74
E-post: rikkek@viken.no

Astrid Ormåsen
Kontor: Maurits Hansen
Utdanning: Studiespesialisering vg1 og vg2
Tlf. : 92 66 47 48
E-post: astridor@viken.no

Hege Didriksen
Kontor: Maren Handler og Åslandgate
Utdanning: Musikk, dans og drama og Yrkesfag
Tlf. : 90 01 72 95
E-post: hegedi@viken.no

Hilde Ueland Kongsgård
Kontor: Tinius Olsen og Saggrenda
Utdanning: Idrett, Påbygg og Yrkesfag
Tlf. : 48 27 19 69
Epost: hildekon@viken.no

Jorunn Hesjedal
Kontor: Maurits Hansen
Utdanning: Studiespesialiserende vg3 og IB
Tlf. : 48 26 72 75
E-post: jorunnhe@viken.no

Sosialrådgivere

Berit Marie Stranden
Kontor: Tinius Olsen og Maren Handler
Tlf. : 99 53 09 92
Epost: beritst@viken.no

Eli Jårån Hovda
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. : 95 22 49 78
Epost: eliho@viken.no

Spesialpedagogiske veiledere

Thomas Landås Eriksen
Kontor: Tinius Olsen, Maurits Hansen, Åslandgate
Tlf. : 48 27 16 28
Epost: thomaser@viken.no

Kirsti Nordli
Kontor: Modulbygget Maurits Hansen 
Tlf. : 90 54 94 28
Epost: kirstin@viken.no

Michael Doc Hoff Stenbæk
Kontor: Saggrenda, Tinius Olsen
Tlf: 95 90 02 52
Epost: michaels@viken.no

Koordinator lærekandidater

Orlin Peev
Kontor: Tinius Oslen
Tlf. kontor: Sentralbord 32 86 76 00
Epost: orlinp@viken.no

Til toppen