Velkommen til informasjonsmøte for Vg1 elektro 6.oktober

På grunn av smittevern minner vi om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke må møte. Vi må også begrense deltakelse til en foresatte pr elev. Elevene skal ikke delta på dette informasjonsmøtet

Våre lærere skal ha sendt et påmeldingskjema til foresatte som må fylles ut.

Møtene gjennomføres etter denne planen ved avdeling Tinius Olsen, Tinius Olsens gate 1.

1ELA 1730-1830 på rom T007

1ELB 1800-1900 på rom T011

1ELC 1830-1930 på rom T014

1ELD 1830-1930 på rom T108

Til toppen