Tilbake til GULT nivå på Kongsberg videregående skole

Vi har blitt pålagt av Viken fylkeskommune å gå tilbake til GULT nivå. Dette kommer som et resultat av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Av praktiske årsaker gjelder dette fra og med onsdag 11. november.

Alle utdanningsprogram med unntak av studiespesialisering (ST) møter på skolen i henhold til vanlig timeplan fra og med onsdag, se tabell under.

På Maurits Hansen har vi etter dialog med kommuneoverlegen besluttet å ha færre elever i bygget samtidig. Derfor veksler vi her mellom digital undervisning og undervisning på skolen i en periode nå.

 

Uke 46

Uke 47

Uke 48

1STA/B/C/D/E

Digital undervisning

På skolen

Digital undervisning

2STA/B/C/D

På skolen

Digital undervisning

På skolen

3STA/B/C/D/E

På skolen

Digital undervisning

På skolen

ID - alle klasser

På skolen

På skolen

På skolen

IB - alle klasser

På skolen

På skolen

På skolen

MDD - alle klasser

På skolen

På skolen

På skolen

PB - alle klasser

På skolen

Digital undervisning

På skolen

YF - alle klasser

På skolen

På skolen

På skolen

OPUS

På skolen

På skolen

På skolen

TO

På skolen

På skolen

På skolen

Til toppen