Studiespesialiserende tar fagfornyelsen på alvor

Med nye læreplaner kommer nye krav og forventninger. Tverrfaglig samarbeid er et av dem. Et annet element i flere av de nye læreplanene ligger bærekraftig utvikling som en overordnet ledetråd.

Elever på tur ved Gruveåsen - Klikk for stort bildeElever på tur ved Gruveåsen Kristin Maugerud  

Vg1 studiespesialiserende har fått smake på dette gjennom mandagens tur i gruveåsen her i byen. Her er det foreslått verning etter Naturmangfoldlovens nye områder.

 Vernesaker vekker alltid stort engasjement, hvor det er mange grupper med ulike interesser innenfor verneområdet. Denne saken har slik sett ikke noen unntak. Dette fikk alle 5 paralleller på studiespesialiserende en innføring i, gjennom en tur i åsen, hvor det var 4 ulike poster de skulle innom.

 Her var fagene geografi, naturfag og samfunnskunnskap representert i tillegg til en kulturhistorisk gjennomgang av vår tidligere lærer Bård Engelstad.

 Til slutt endte turen oppe ved skiheisen, hvor ordfører Kari Anne Sand tok oss imot for en gjennomgang av saken sett fra kommunens ståsted. Gjennom denne dagen fikk elevene en gjennomgang av hvor mange hensyn og interesser som fort er tilstede i slike saker, hvor en til slutt ender opp med en konklusjon hvor noen er fornøyd, og andre misfornøyd.

Dette har vært en fin erfaring for fremtidig tverrfaglig samarbeid. 

Ansvarlige lærere var Dag Bremnes og Petter Bay

Til toppen