Plan digital undervisning / på skolen / praksis

Her finner du en oversikt over planlagt aktivitet. 

Endringer kan forekomme. Viktig at du oppsøker info og forholder deg til beskjeder fra kontaktlærer/faglærer. 

Uke 2

Klasse: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1BAA Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digitial undervisning
1BAB Digital undervisning Digital undervisning På skolen På skolen På skolen
1DHA På skolen På skolen På skolen Digital undervisning Digital undervisning
1ELA På skolen
1/2 klasse
Digitial undervisning På skolen
1/2 klasse
Digital undervisning Digital undervisning
1ELB Digital undervisning På skolen
1/2 klasse
På skolen
1/2 klasse
   
1ELC Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning
1ELD Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning
1HSA På skolen Digitial undervisning På skolen På skolen På skolen
1HSB På skolen Digitial undervisning På skolen På skolen Digitial undervisning
1HSC På skolen Digitial undervisning På skolen På skolen Digitial undervisning
1HSD På skolen På skolen På skolen På skolen På skolen
1IDA Digitial undervisning Skidag hel dag På skolen Digital undervisning På skolen
1MDA Digital undervisning Digital undervisning MDD grp1: På skolen
MDD grp2: Digitial undervisning
Digital undervisning Digital undervisning
1MPA På skolen Digital undervisning På skolen Digital undervisning På skolen
1NAA På skolen/YFF På skolen/YFF Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning
1RMA På skolen Digitial undervisning Digitial undervisning/
praksis i bedrift
På skolen På skolen
1SSA Digital undervisning På skolen På skolen På skolen Digitial undervisning
1STA Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digitial undervisning
1STB Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digitial undervisning
1STC Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digitial undervisning
1STD Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digitial undervisning
1STE Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digitial undervisning
1TIA På skolen 1/2 klasse Digitial undervisning På skolen Digitial undervisning På skolen 1/2 klasse
1TIB På skolen 1/2 klasse Digitial undervisning På skolen Digitial undervisning På skolen 1/2 klasse
1TIC På skolen 1/2 klasse Digitial undervisning på skolen Digitial undervisning På skolen 1/2 klasse
1TID På skolen K- moen På skolen K-moen På skolen K-moen På skolen K-moen På skolen - K-moen
2ANA Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning
2ANB Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning
2ANC Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning
2AUA På skolen KKY På skolen KKY Digitial undervisning På skolen KKY Digitial undervisning
2AUB På skolen På skolen På skolen På skolen På skolen
2BUA Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen - uteaktivitet
2BUB Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen - uteaktivitet
2BYA Digital undervisning På skolen på skolen på skolen Digital undervisning
2DEA Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen
2DTEA På skolen På skolen På skolen På skolen på skolen 
2ELA På skolen
1/2 klasse
På skolen 1/2 klasse På skolen 1/2 klasse Digital undervisning På skolen 1/2 klasse
2HEAA Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen
2IBA På skolen På skolen Digital undervisning På skolen På skolen 
2IDA Digital undervisning På skolen Digital undervisning På skolen Digitial undervisning
2IDB Digital undervisning På skolen Digital undervisning På skolen Digitial undervisning
2ISA Digital undervisning På skolen Digital undervisning På skolen Digitial undervisning
2ITA På skolen KKY På skolen KKY Digital undervisning På skolen KKY Digitial undervisning
2KJA På skolen på skolen Digital undervisning På skolen På skolen
2KOA Digital undervisning På skolen Digital undervisning På skolen Digital undervisning/
praksis i bedrift
2MDA Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digitial undervisning På skolen
2POA På skolen På skolen På skolen På skolen På skolen 
2SBA Digital undervisning Digitial undervisning Digitalt/YFF Digitalt/YFF Digitalt/YFF
2SSA På skolen Digitial undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen
2STA Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen
2STB Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen
2STC Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen
2STD Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen
2URA YFF i bedrift YFF i bedrift YFF i berdift YFF i bedrift YFF i bedrift
3AUA På skolen KKY På skolen KKY På skolen KKY På skolen KKY På skolen KKY
3DAA Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning Digital undervisning
3IBA På skolen På skolen På skolen På skolen På skolen
3IDA På skolen Digital undervisning På skolen Digital undervisning På skolen
3MDA På Skolen Digital undervisning Digital undervisning På Skolen Digital undervisning
3PBA Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen
3PBB Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen
3PBC Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning Digital undervisning På skolen
3STA På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning
3STB På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning
3STC På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning
3STD På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning
3STE På skolen Digital undervisning Digital undervisning På skolen Digital undervisning
           
TO På skolen På skolen På skolen På skolen På skolen
V1TIA På skolen På skolen   På skolen  
V2ELA   På skolen På skolen   På skolen
V1HSA På skolen På skolen Digital undervisning    
V1HSB På skolen På skolen Digital undervisning    
V2HEAA       På skolen På skolen
VG1AND På skolen       På skolen
VSTA   Digital undervisning på skole på skole  
V2SSA       På skolen På skolen
VAOA På skolen På skolen På skolen På skolen  
Til toppen