Oppmelding til særskilt eleveksamen høsten 2020

I uke 26, vil KOVS elever med rett til særskilt eleveksamen få tilsendt brev med søknadsskjema til særskilt eleveksamen høsten 2020.

Hvis du har fått standpunktkarakter 1 i et fag, har du rett til særskilt eleveksamen i faget høsten 2020. Du slipper da å betale eksamensavgiften.

Unnlater du å melde deg opp, eller å møte, må du melde deg opp til privatisteksamen i neste omgang og betale gjeldende eksamensavgift.

Les mer på vår nettside om Ny, utsatt eller særskilt eksamen?.

Hvor skal søknadskjemaet sendes?

Epostadresse for ferdig fylte søknadskjemaer sendes til:

eksamen.ko...@viken.no 

Husk følgende før dere sender:

  • Utfylt og signert søknadskjema skal helst skannes (evt. ta bilde med mobil).
  • Skjemaet skal sendes som vedlegg
  • Skriv i emnefeltet på eposten:  "Særskilt eleveksamen høst 2020" 
  • Må sendes innen 15. september.

Utfylt og signert søknadskjema kan også leveres i resepsjon på undervisningssted Tinius Olsen.
 

Har du ikke mottatt brev med søknadskjema?

Hvis du mener du har rett til særskilt eleveksamen, men ikke har mottatt brev med søknadsskjemaet innen 3. juli, må du sende e-post til eksamen.ko...@viken.no med emne "Særskilt eleveksamen høst 2020".

Til toppen