Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene. Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Felles høstferie, ikke felles vinterferie

Fra og med høsten 2021 får alle videregående skoler i Viken felles skolerute. Alle skolene får høstferie i uke 40. Vinterferien i gamle Buskerud fylke kommer i uke 9, mens den blir en uke tidligere, i uke 8, i resten av Viken.

Skolerute for 2020/2021

Skoleruta for 2020/2021 følger gammel fylkesoppdeling. Skoleruta for 2020/2021 finner du både på viken.no og på din videregående skoles nettside.

Lovverk

Skoleruta er en forskrift gitt med hjemmel i opplæringslovens § 3-2. Denne ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 21. oktober 2020.

Artikkelen er publisert av sentral webredaksjon i Viken fylkeskommune.

Til toppen