Koronaoppdatering Søndag 24.januar

Presisering søndag 24.01.21

Kongsberg videregående skole er på GULT nivå.

Dette betyr at alle klasser har undervisning på skolen i henhold til normal timeplan. Dette gjelder også for elever og ansatte som bor i røde kommuner.

Nasjonale myndigheter og kommuneoverlegen i Kongsberg er klar på at smittenivået i Kongsberg ikke tilsier strengere tiltak slik situasjonen er nå.

Vi har tett kontakt med kommuneoverlegen og vurderer situasjonen fra dag til dag, og endrer tiltakene skulle situasjonen tilsi dette.

*****************
Mandag 18.januar

Presiseringer for vår skole etter regjeringens pressekonferanse – vi følger oppsatt plan ut uka.

Regjeringen informerte på pressekonferansen i dag at videregående skoler skal tilbake til gult tiltaksnivå etter trafikklysmodellen. Kongsberg videregående skole har, i samråd med kommuneoverlegen, besluttet at vi av pedagogiske og praktiske årsaker opprettholder den planlagte organisering av opplæringen ut denne uka (uke 3). 

Plan uke 3

Fra og med mandag 25. januar går vi tilbake til ordinær timeplan med oppmøte på skolen.

Nivåinndeling av smitteverntiltak (udir.no)

*****************

Videregående skoler går over til RØDT nivå fra 04. januar - Oppdatert Plan uke 3

Vi har valgt å legge ut plan for hele uke 3, men regjeringens pressekonferanse på mandag kan resultere i at det kan bli endringer fra og med onsdag 20. januar. Det er derfor viktig at du følger med på beskjeder/endringer.

Endringer kan forekomme fra faglærer/kontaktlærer - du forholder deg de beskjedene de gir.

Oversikt over hvor du skal være finner du i lenken: Plan uke 3

*****************
Regjeringen har besluttet at alle videregående skoler i Norge skal gå over til RØDT nivå fra og med 04. januar,  foreløpig to uker. Dette gjøres for å få kontroll på smittesituasjonen i landet.

For vår skole betyr dette at mange vil ha digital undervisning denne første uka. Vi følger normal timeplan. Elevene møter faglærer på Teams. Noen elever/klasser møter fysisk. Er du usikker, ta kontakt med kontaktlærer. 

Skolen er ikke stengt, du kan komme for å hente bøker/utstyr etter avtale.

Hva dette betyr for deg første uka kan du se i tabellen under:

Plan uke 2

Plan uke 1 - Se nedenfor

*****************

Mandag 04.januar

Uke 1

 

YF

Alle digitalt (Tinius, Saggrenda og Maren)

 

SF

Alle digitalt

  Vg1 ST Fredag 8.januar: Vg1 ST skal være fysisk på skolen

 

PB

Alle digitalt

 

TO

På skolen

 

Kongsgårdsmoen (1TID og 2KJA)

På skolen

 

OPUS

Digitalt

 

KKY

Fysisk

 

2URA

1SSA

2SSA

1RMA

2KOA

2SBA

Elever i bedrift/YFF/praksis enkeltdager eller hele uka.

Gjennomføres som planlagt dersom OK for bedriften

 

Kantiner

Stengt

 

Administrasjon

Delvis hjemmekontor.

Resepsjoner åpne

Ledelsen er på skolen

 

Elevtjenesten

Delvis hjemmekontor. Særlig hensyn til de sårbare elevene

 

Renhold og vaktmester

På skolen

*******************

Fredag 01.01

Vi planlegger fortsatt for oppstart på GULT nivå etter trafikklysmodellen.

Skolen har fått informasjon om og bistått kommunens smittesporingsteam i noen få smittetilfeller i løpet av julen. Dette har selvsagt gitt utfordringer for de berørte, men skoledriften har ikke blitt utfordret siden vi jo har hatt fri.

Vi leser i avisene hver dag om smitte og følger situasjonen tett. I julen har Kongsberg hatt en øking i smitte og jeg har derfor vært i kontakt med både kommuneoverlege, oppvekstsjef og ordfører for å få en klarhet i alvorlighetsgraden av situasjonen, hvor Kongsberg står og hva dette har å si for oppstart 5.januar.

Først av alt - når avisene opererer med rødt nivå etter trafikklysmodellen er ikke dette en offisiell kategorisering. Barnehager og grunnskolen i Kongsberg åpner og drifter på gult nivå etter nyttår. Dette er i henhold til myndighetene og Statsforvalterens retningslinjer. Vi følger de samme retningslinjer.

Vi gjør fortløpende vurderinger - slik at dette kan endre seg på kort varsel.

*******************
Mandag 21.12

Vi hadde to nye smittetilfeller fredag 18. desember. Involverte elever og ansatte er informert via SMS. To klasser med lærere er satt i karantene.

Det gjennomføres digital undervisning for alle elever og klasser de siste dagene før jul.

Første skoledag i 2021 er tirsdag 5.januar. I utgangspunktet møtes vi fysisk for undervisning på skolen. Det sendes ut info på SMS dersom den digitale undervisningen videreføres også etter jul.

*******************
Torsdag 17.desember

På grunn av smittetrykket i Kongsberg, går vi i samråd med kommuneoverlegen, over til digital undervisning for alle klasser fra og med fredag 18.desember til og med tirsdag 22.desember. Noen lærere vil allikevel gjøre egne avtaler med klasser eller enkeltelever for oppmøte på skolen – dette er selvsagt helt greit.

Første skoledag etter jul er for elevene tirsdag 5.januar. Da møtes vi forhåpentlig igjen fysisk. Hvis den digitale undervisningen videreføres, vil dere få en ny SMS om dette. Følg også med på Teams for info.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at du tester deg. Du kan bestille test ved å gå inn følgende lenke: https://www.kongsberg.kommune.no/nyheter/informasjon-om-koronaviruset/

*******************

Onsdag 16. desember

En elev på studiespesialiserende har fått påvist Korona. Av pedagogiske og praktiske hensyn går vi derfor over til digital undervisning fra og med torsdag 17. til og med tirsdag 22.desember for elever på studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3. (Med unntak av IB og OPUS).

De som skal i karantene for egen SMS om dette. Karantenen avsluttes fredag 18.12.

*******************

Mandag 30. november

En elev i klasse 1ELB har fått påvist korona.  Eleven var på skolen 25. og 26.11. og var smittsom i den perioden.

Informasjon er sendt direkte til elever og ansatte i klassen som skal i karantene. I tillegg vil alle klasser på vg1 elektro av pedagogiske og praktiske grunner ha digital undervisning denne uka.

For de som er i karantene gjelder følgende info fra kommuneoverlegen:
De som regnes som nærkontakt til den eleven og må være i karantene i ti dager, t.o.m. 5.12. I karantenetiden skal man ikke komme på skolen. 

Du kan lese mer om karantenereglene her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#smittekarantene

Søndag 6.12. er karantenen over og alle kan gå tilbake til skole og fritidsaktiviteter som tidligere.

Nærkontakter anbefales å teste seg over helga.  Test bestilles på nettskjema som du finner her:  https://www.kongsberg.kommune.no/nyheter/informasjon-om-koronaviruset/

Negativt testsvar gir ikke kortere karantene.

For alle gjelder:

Hvis noen får symptomer på forkjølelse, er det viktig å holde seg hjemme og teste seg. Ved spørsmål, ring koronatelefonen 815 55 015 eller fastlegen din.

*******************

Torsdag 26. november 

Alle klasser tilbake - GULT nivå

Mandag 30.november skal alle klasser tilbake til vanlig undervisning på skolen. Denne avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlegen i Kongsberg.

Dersom du er syk eller de siste dagene har blitt oppringt av lokalt smittesporingsteam og er i karantene, skal du selvfølgelig holde deg hjemme. Ta kontakt med skolen for å si ifra.

Vi følger smittevernreglene for GULT nivå i smittevernveilederen.

Nivåinndeling av smitteverntiltak (udir.no)
 

GULT nivå innebærer (fra UDIR):

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
   

*******************

Søndag 22. november

Det er påvist smitte hos en elev i en påbyggklasse. I samråd med kommuneoverlegen forlenger vi digital skole for alle påbyggselever til og med fredag 27. november. 

Kommunens smittesporingsteam tar direkte kontakt, dersom noen skal i karantene eller forlenge karantenetiden.

For alle gjelder det fremdeles, og er nå ekstra viktig, at du holder deg hjemme og tester deg dersom du føler deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon. 

*******************

Fredag 20.november

Vi har noen endringer på undervisningsplanen for Opus.  På grunn av smitte på Opus er flere og lærere satt i karantene. Av pedagogiske og praktiske grunner går i derfor over til digital undervisning for alle Opus klasser fra mandag 23.november til og med fredag 27.november (uke 48).

Dette gjelder klassene V1TIA, V2ELA, V2SSA, V2HEAA, VAOA, V1HSA, V1HSB, VSTA og VAND

Fra uke 49 er planen at alle elever på Maurits skal tilbake på skolen, hvis ikke smittesituasjonen endrer seg.

*******************

Torsdag 19.11

En elev på Opus (Voksenopplæring) har testet positivt på Covid 19. Eleven tilhører V1HSA/V1HSB. Det smittespores mandag 16.november, da eleven sist var på skolen. Klassene hadde fellesfag denne dagen. Skolen bistår kommunens smittesporingsteam med klasselister, timeplan og oversikt over lærere.

Elever og lærere som skal i karantene blir kontaktet direkte med beskjed om dette.

De to klassene V1HSA og V1HSB går over til digital undervisning i hele uke 48.

*******************

Lørdag 14.11

Skolen har fått bekreftet smitte hos en elev i 3pbc. Skolen har bistått kommuneoverlegen med klasselister, timeplaner og læreroversikt for de siste dagene. Alle elever og lærere som er i karantene har fått direkte informasjon om dette. 

Av pedagogiske og praktiske grunner går vi over til digital undervisning for alle påbyggselevene fra og med mandag 16. november og ut uka.

Fredag 20. november er uansett plandag og elevene er ikke på skolen. 

*******************

Tirsdag 03.11

Vi har i ettermiddag fått melding om ytterligere 1 elev som har testet positivt på Covid 19. Eleven er allerede i karantene og tilhører samme klasse som tidligere.

Eventuelle nye nærkontakter blir oppringt av Kongsberg kommunes smittesporingsteam.

Vi fortsetter med digital opplæring for samtlige elever på idrettsfag.

Dette nye smittetilfellet medfører ingen endring av opplæring for andre klasser.

*******************

Lørdag 31.10

En av våre elever på idrett har testet positivt på Covid 19.

Nærkontakter (elevene i klassen og i programfaggrupper) er blitt orientert av skolen. Smittesporingsteamet i Kongsberg kommune kontakter nærkontaktene fortløpende for videre oppfølging. Det kan være flere elever på tvers av klasser som regnes som nærkontakter.

Vi har av pedagogiske og praktiske hensyn og i samråd med kommunelegen, besluttet å gå over til digital undervisning fra og med mandag 2. til og med fredag 6. november for alle elever på idrettsfag.

Elever i følgende klasser skal ha undervisning hjemmefra via Teams:

1IDA, 2IDA, 2IDB, og 3IDA.

Øvrige elever og ansatte kan fortsette med ordinær aktivitet på skolen. Dette er i tråd med kommuneoverlegens anbefaling.

Vi minner igjen om de viktigste rådene for å hindre smitte:

 • Hold god avstand til andre i alle situasjoner!
 • Vask / sprit hendene ofte, og minimum når dere kommer på skolen og før og etter måltider!
 • Hold dere hjemme når dere er syke- også hvis dere har lette symptomer!

Skolens ledelse oppfordrer elever til å følge disse rådene, samt å begrense antall nærkontakter både på skolen og privat.

Hva karantene innebærer kan du lese her

Til toppen