Informasjonsmøte for TIF, Plast og kompositt og Håndverk, design og produktutvikling

Kontaktlærer for de ulke klassen tar kontakt med foresatte før møtet.

For klassene som møter opp på skoen skal det bare være en foresatt pr elev. Elev møter ikke. Detter restriksjoner i forhold til smittevernregler vi har på skolen vår.

Vg1 Teknologi- og industrifag


Alle klasser på Teams Uke 44. Info fra kontaktlærer kommer.
Kontaktlærer for de ulke klassen tar kontakt med foresatte før møtet.

Vg2 Plast og kompositt


Gjennomfører møtet i klasserommet T217 på Tinius den 15 oktober fra kl. 17.45
Innkallingen er sendt med elevene.
 

Håndverk, design og produktutvikling

Vg1 gjennomfører møtet den 3.november i klasserom T283 på Tinius fra kl 17.30

Vg2 gjennomfører møtet den 3.november i klasserommet T276 på Tinius fra kl. 18.00

Til toppen