I gang - Et oppstarttilbud for ungdom som står uten skoleplass

For fjerde år på rad, slår mange samarbeidende instanser i fylkeskommunen og Kongsberg kommune seg sammen om å gi et oppstarttilbud i uke 34 - 17.8 til 21.8 -, til ungdom uten skoleplass. Tilbudet gis til ungdom innen kretsen til Kongsberg videregående skole, og som av en eller annen årsak ikke har et konkret tilbud når skolen starter opp for et nytt skoleår.
 

Hvor skjer det?  

«I gang» vil ha lokaliteter på Kongsberg videregående skole - avdeling Maren Handler i Dyrmyrgata - Auditoriet i 2 etasje.
 

Oppstart og tidspunkter for gjennomføring

Mandag 17.8 fra kl.9.00-11.15.

Resten av uken vil tilbudet være fra kl. 8.00 –11.15.
 

Program

Programmet vil være variert. Underveis og gjennom uken vil vi gi den enkelte ungdom oppfølging, veiledning og hjelp til å se muligheter videre.

Samarbeidene instanser er Oppfølgingstjenesten/PPT, Rådgivere fra Kongsberg videregående skole, Ung Invest, Helsetjenesten- , Utekontakter- og Kulturtjenesten i Kongsberg kommune, Kongsberg Karrieresenter og NAV v/ungdomskontakter.
 

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål om tilbudet ta kontakt med Tone Mæhlum OT/Oppfølgingstjenesten på mobil 97 57 06 14.

Til toppen