Oppdatert korona-informasjon - Torsdag 26. november

Alle klasser tilbake - GULT nivå

Mandag 30.november skal alle klasser tilbake til vanlig undervisning på skolen. Denne avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlegen i Kongsberg.

Dersom du er syk eller de siste dagene har blitt oppringt av lokalt smittesporingsteam og er i karantene, skal du selvfølgelig holde deg hjemme. Ta kontakt med skolen for å si ifra.

Vi følger smittevernreglene for GULT nivå i smittevernveilederen.

Nivåinndeling av smitteverntiltak (udir.no)
 

GULT nivå innebærer (fra UDIR):

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
   

*******************

Søndag 22. november

Det er påvist smitte hos en elev i en påbyggklasse. I samråd med kommuneoverlegen forlenger vi digital skole for alle påbyggselever til og med fredag 27. november. 

Kommunens smittesporingsteam tar direkte kontakt, dersom noen skal i karantene eller forlenge karantenetiden.

For alle gjelder det fremdeles, og er nå ekstra viktig, at du holder deg hjemme og tester deg dersom du føler deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon. 

*******************

Fredag 20.november

Vi har noen endringer på undervisningsplanen for Opus.  På grunn av smitte på Opus er flere og lærere satt i karantene. Av pedagogiske og praktiske grunner går i derfor over til digital undervisning for alle Opus klasser fra mandag 23.november til og med fredag 27.november (uke 48).

Dette gjelder klassene V1TIA, V2ELA, V2SSA, V2HEAA, VAOA, V1HSA, V1HSB, VSTA og VAND

Fra uke 49 er planen at alle elever på Maurits skal tilbake på skolen, hvis ikke smittesituasjonen endrer seg.

*******************

Torsdag 19.11

En elev på Opus (Voksenopplæring) har testet positivt på Covid 19. Eleven tilhører V1HSA/V1HSB. Det smittespores mandag 16.november, da eleven sist var på skolen. Klassene hadde fellesfag denne dagen. Skolen bistår kommunens smittesporingsteam med klasselister, timeplan og oversikt over lærere.

Elever og lærere som skal i karantene blir kontaktet direkte med beskjed om dette.

De to klassene V1HSA og V1HSB går over til digital undervisning i hele uke 48.

*******************

Lørdag 14.11

Skolen har fått bekreftet smitte hos en elev i 3pbc. Skolen har bistått kommuneoverlegen med klasselister, timeplaner og læreroversikt for de siste dagene. Alle elever og lærere som er i karantene har fått direkte informasjon om dette. 

Av pedagogiske og praktiske grunner går vi over til digital undervisning for alle påbyggselevene fra og med mandag 16. november og ut uka.

Fredag 20. november er uansett plandag og elevene er ikke på skolen. 

*******************

Tirsdag 03.11

Vi har i ettermiddag fått melding om ytterligere 1 elev som har testet positivt på Covid 19. Eleven er allerede i karantene og tilhører samme klasse som tidligere.

Eventuelle nye nærkontakter blir oppringt av Kongsberg kommunes smittesporingsteam.

Vi fortsetter med digital opplæring for samtlige elever på idrettsfag.

Dette nye smittetilfellet medfører ingen endring av opplæring for andre klasser.

*******************

Lørdag 31.10

En av våre elever på idrett har testet positivt på Covid 19.

Nærkontakter (elevene i klassen og i programfaggrupper) er blitt orientert av skolen. Smittesporingsteamet i Kongsberg kommune kontakter nærkontaktene fortløpende for videre oppfølging. Det kan være flere elever på tvers av klasser som regnes som nærkontakter.

Vi har av pedagogiske og praktiske hensyn og i samråd med kommunelegen, besluttet å gå over til digital undervisning fra og med mandag 2. til og med fredag 6. november for alle elever på idrettsfag.

Elever i følgende klasser skal ha undervisning hjemmefra via Teams:

1IDA, 2IDA, 2IDB, og 3IDA.

Øvrige elever og ansatte kan fortsette med ordinær aktivitet på skolen. Dette er i tråd med kommuneoverlegens anbefaling.

Vi minner igjen om de viktigste rådene for å hindre smitte:

 • Hold god avstand til andre i alle situasjoner!
 • Vask / sprit hendene ofte, og minimum når dere kommer på skolen og før og etter måltider!
 • Hold dere hjemme når dere er syke- også hvis dere har lette symptomer!

Skolens ledelse oppfordrer elever til å følge disse rådene, samt å begrense antall nærkontakter både på skolen og privat.

Hva karantene innebærer kan du lese her

Til toppen