Aktuelt

Velkommen til informasjonsmøte for Vg1 elektro 6.oktober

På grunn av smittevern minner vi om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke må møte. Vi må også begrense deltakelse til en foresatte pr elev. Elevene skal ikke delta på dette informasjonsmøtet

Informasjonsmøte for foresatte Vg1 Helse- og oppvekst og restaurant- og matfag

Velkommen til informasjonsmøte for Vg1 Helse- og oppvekst og restaurant- og matfag torsdag 24 september

Informasjonsmøte for foresatte på vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Kongsberg videregående skole inviterer til informasjonsmøte for foresatte på vg1 studieforberedende utdanningsprogram.

Oppdatert informasjon om Koronahensyn

Her kommer oppdatert informasjon om koronahensyn og de generelle rådene som gis ved påvist korona.

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Oppmelding til særskilt eleveksamen høsten 2020

I uke 26, vil KOVS elever med rett til særskilt eleveksamen få tilsendt brev med søknadsskjema til særskilt eleveksamen høsten 2020.

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien.  

Kirkens bymisjons Ungdomskafé

Se hva vår gode nabo tilbyr etter skoletid på onsdager! Vi er stolte og glade for å ha Kirkens Bymisjon i nabolaget. Kom alene eller ta med deg en du kjenner og treff noen nye.

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

I gang - Et oppstarttilbud for ungdom som står uten skoleplass

For fjerde år på rad, slår mange samarbeidende instanser i fylkeskommunen og Kongsberg kommune seg sammen om å gi et oppstarttilbud i uke 34 - 17.8 til 21.8 -, til ungdom uten skoleplass. Tilbudet gis til ungdom innen kretsen til Kongsberg videregående skole, og som av en eller annen årsak ikke har et konkret tilbud når skolen starter opp for et nytt skoleår.   Hvor skjer det?   «I gang» vil ha lokaliteter på Kongsberg videregående skole - avdeling Maren Handler i Dyrmyrgata - Auditoriet i 2 etasje.   Oppstart og tidspunkter for gjennomføring Mandag 17.8 fra kl.9.00-11.15. Resten av uken vil tilbudet være fra kl. 8.00 –11.15.   Program Programmet vil være variert. Underveis og gjennom uken vil vi gi den enkelte ungdom oppfølging, veiledning og hjelp til å se muligheter videre. Samarbeidene instanser er Oppfølgingstjenesten/PPT, Rådgivere fra Kongsberg videregående skole, Ung Invest, Helsetjenesten- , Utekontakter- og Kulturtjenesten i Kongsberg kommune, Kongsberg Karrieresenter og NAV v/ungdomskontakter.   Kontakt Ved eventuelle spørsmål om tilbudet ta kontakt med Tone Mæhlum OT/Oppfølgingstjenesten på mobil 97 57 06 14 .

Til toppen