Aktuelt

Teknologi- og forskningsklassens ekskursjon til UiO

Torsdag var Teknologi- og forskningsklassen (vg2) på besøk til Universitetet i Oslo. Der besøkte vi Ryan Easterday ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis og fikk innsyn i det pågående forskningsprosjektet COVIDOSE.

Studiespesialiserende tar fagfornyelsen på alvor

Med nye læreplaner kommer nye krav og forventninger. Tverrfaglig samarbeid er et av dem. Et annet element i flere av de nye læreplanene ligger bærekraftig utvikling som en overordnet ledetråd.  

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Kirkens bymisjons Ungdomskafé

Se hva vår gode nabo tilbyr etter skoletid på onsdager! Vi er stolte og glade for å ha Kirkens Bymisjon i nabolaget. Kom alene eller ta med deg en du kjenner og treff noen nye.

I gang - Et oppstarttilbud for ungdom som står uten skoleplass

For fjerde år på rad, slår mange samarbeidende instanser i fylkeskommunen og Kongsberg kommune seg sammen om å gi et oppstarttilbud i uke 34 - 17.8 til 21.8 -, til ungdom uten skoleplass. Tilbudet gis til ungdom innen kretsen til Kongsberg videregående skole, og som av en eller annen årsak ikke har et konkret tilbud når skolen starter opp for et nytt skoleår.   Hvor skjer det?   «I gang» vil ha lokaliteter på Kongsberg videregående skole - avdeling Maren Handler i Dyrmyrgata - Auditoriet i 2 etasje.   Oppstart og tidspunkter for gjennomføring Mandag 17.8 fra kl.9.00-11.15. Resten av uken vil tilbudet være fra kl. 8.00 –11.15.   Program Programmet vil være variert. Underveis og gjennom uken vil vi gi den enkelte ungdom oppfølging, veiledning og hjelp til å se muligheter videre. Samarbeidene instanser er Oppfølgingstjenesten/PPT, Rådgivere fra Kongsberg videregående skole, Ung Invest, Helsetjenesten- , Utekontakter- og Kulturtjenesten i Kongsberg kommune, Kongsberg Karrieresenter og NAV v/ungdomskontakter.   Kontakt Ved eventuelle spørsmål om tilbudet ta kontakt med Tone Mæhlum OT/Oppfølgingstjenesten på mobil 97 57 06 14 .

Til toppen