Aktuelt

Teknologi- og forskningsklassens ekskursjon til UiO

Torsdag var Teknologi- og forskningsklassen (vg2) på besøk til Universitetet i Oslo. Der besøkte vi Ryan Easterday ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis og fikk innsyn i det pågående forskningsprosjektet COVIDOSE.

Informasjonsmøte for TIF, Plast og kompositt og Håndverk, design og produktutvikling

Kontaktlærer for de ulke klassen tar kontakt med foresatte før møtet. For klassene som møter opp på skoen skal det bare være en foresatt pr elev. Elev møter ikke. Detter restriksjoner i forhold til smittevernregler vi har på skolen vår.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/2021

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021. Ingen utenlandsreiser i skoleregi i Viken fylkeskommune ut skoleåret 2020/2021. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

Påmelding til infomøte for foresatte, bygg- og anleggsteknikk og naturbruk/skogbruk

Velkommen til informasjonsmøte på Saggrenda!

Studiespesialiserende tar fagfornyelsen på alvor

Med nye læreplaner kommer nye krav og forventninger. Tverrfaglig samarbeid er et av dem. Et annet element i flere av de nye læreplanene ligger bærekraftig utvikling som en overordnet ledetråd.  

Bussjåfører ut i streik

Partene kom ikke til enighet om ny bussbransjeavtale, og alle rutebussjåfører i Oslo og Viken er tatt ut i streik fra søndag morgen. Det rammer busstilbudet i hele fylket.  

Velkommen til informasjonsmøte for Vg1 elektro 6.oktober

På grunn av smittevern minner vi om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke må møte. Vi må også begrense deltakelse til en foresatte pr elev. Elevene skal ikke delta på dette informasjonsmøtet

Informasjonsmøte for foresatte Vg1 Helse- og oppvekst og restaurant- og matfag

Velkommen til informasjonsmøte for Vg1 Helse- og oppvekst og restaurant- og matfag torsdag 24 september

Informasjonsmøte for foresatte på vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Kongsberg videregående skole inviterer til informasjonsmøte for foresatte på vg1 studieforberedende utdanningsprogram.

Til toppen