Aktuelt

Design og tekstil har salg av munnbind, bamser og scrunchies

I forbindelse med Operasjon dagsverk 29.oktober, har Design og Tekstil salg av munnbind, scrunchies og bamser.

Vi gjennomfører årlig Elevundersøkelsen ved vår skole

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Den kulturelle skolesekken har vært på Tinius biblioteket

I uke 43 fikk vg2 elever oppleve en reflekterende presentasjon av Aon Raza Naqvi om barn og unge som vokser opp mellom kulturer. Denne presentasjonen var i regi av Den kulturelle skolesekken.

2HEAA på tur til utøya

Utøya samarbeider med Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og 22. juli-senteret om opplæring om 22. juli og demokratisk medborgerskap for elever, lærere og andre målgrupper i formell og ikke-formell utdanning.

Svenneprøver i Urmakerfaget ble avlagt på Kongsgårdmoen i uke 42

Det ble avlagt svenneprøver på avdeling Kongsgårdsmoen, og vi fikk seks blide svenner som alle besto.  

Teknologi- og forskningsklassens ekskursjon til UiO

Torsdag var Teknologi- og forskningsklassen (vg2) på besøk til Universitetet i Oslo. Der besøkte vi Ryan Easterday ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis og fikk innsyn i det pågående forskningsprosjektet COVIDOSE.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Informasjonsmøte for TIF, Plast og kompositt og Håndverk, design og produktutvikling

Kontaktlærer for de ulke klassen tar kontakt med foresatte før møtet. For klassene som møter opp på skoen skal det bare være en foresatt pr elev. Elev møter ikke. Detter restriksjoner i forhold til smittevernregler vi har på skolen vår.

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021.    

Påmelding til infomøte for foresatte, bygg- og anleggsteknikk og naturbruk/skogbruk

Velkommen til informasjonsmøte på Saggrenda!

Til toppen