Aktuelt

Tilbake til GULT nivå på Kongsberg videregående skole

Vi har blitt pålagt av Viken fylkeskommune å gå tilbake til GULT nivå. Dette kommer som et resultat av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Av praktiske årsaker gjelder dette fra og med onsdag 11. november.

Plast og kompositt får prøve seg på kajakkproduksjon

Fagskolen Tinius Olsen har satt i gang et kajakkprosjekt, hvor elever fra Plast og kompositt på Kongsberg vgs. får muligheten til å produsere kajakker.

2ISA har startet ungdomsbedrift med fokus på service av PC

2ISA har startet opp ungdomsbedriften Easyfix UB.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Design og tekstil har salg av munnbind, bamser og scrunchies

I forbindelse med Operasjon dagsverk 29.oktober, har Design og Tekstil salg av munnbind, scrunchies og bamser.

Vi gjennomfører årlig Elevundersøkelsen ved vår skole

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Den kulturelle skolesekken har vært på Tinius biblioteket

I uke 43 fikk vg2 elever oppleve en reflekterende presentasjon av Aon Raza Naqvi om barn og unge som vokser opp mellom kulturer. Denne presentasjonen var i regi av Den kulturelle skolesekken.

2HEAA på tur til utøya

Utøya samarbeider med Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og 22. juli-senteret om opplæring om 22. juli og demokratisk medborgerskap for elever, lærere og andre målgrupper i formell og ikke-formell utdanning.

Svenneprøver i Urmakerfaget ble avlagt på Kongsgårdmoen i uke 42

Det ble avlagt svenneprøver på avdeling Kongsgårdsmoen, og vi fikk seks blide svenner som alle besto.  

Til toppen